"Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze" - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

"Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze"

Data publikacji 06.12.2018

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, wspólnie z Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia, organizują na terenie województwa śląskiego akcję edukacyjną dla najmłodszych „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”, podejmującą tematykę bezpieczeństwa na drodze. Akcja, skierowana do placówek przedszkolnych oraz klas 1-3 szkół podstawowych, będzie miała miejsce 18 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00. Zgłoszenia przyjmowane są do 11.12.2018 r.

Organizatorzy za pośrednictwem akcji chcą osiągnąć szereg celów. Najważniejszym z nich jest zwiększenie świadomości i poziomu bezpieczeństwa na drodze wśród najmłodszych mieszkańców województwa śląskiego. W akcji wykorzystana zostanie policyjna maskotka - „Sznupek”. Kolejnym celem jest uświadomienie, że policjant, będący zawsze blisko obywateli, jest otwarty na ich problemy i zawsze służy pomocą. Trzecim celem, który stawiają sobie organizatorzy, jest ustanowienie Rekordu Polski w liczbie uczestników biorących udział w akcji. W ten sposób organizatorzy chcą dotrzeć z informacją o akcji do jak najszerszego grona odbiorców, a tym samym zachęcić instytucje i inne organizacje do zwiększenia wysiłków na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych poprzez organizowanie podobnych inicjatyw.

W trakcie akcji dzieci otrzymają do pokolorowania obrazek formatu A4 z wizerunkiem policyjnej maskotki „Sznupka”. Najmłodsi zgromadzeni w grupach będą kolorować obrazek, który później będą mogli zabrać do domu, aby zawsze przypominał im, jak ważna jest ostrożność na drodze i przestrzeganie zasad ruchu drogowego. W poszczególnych placówkach, w ramach profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa, w akcji wezmą udział policjanci.

Akcja obejmuje swym zasięgiem drugie województwo pod względem liczby ludności, co pozwala mieć nadzieję, że dotrze do wielu tysięcy dzieci.

Gorąco zachęcamy do zaangażowania się w przedsięwzięcie!

*Zgłoszenia przyjmowane są do 11.12.2018 r. pod adresem https://crl.org.pl/bezpieczenstwo/

REGULAMIN

SPECYFICZNE WYTYCZNE