Wiadomości

Przedstawiciele Policji i ONZ podpisali porozumienie o współpracy. Policja gotowa do działań

Data publikacji 24.11.2018

Dzisiaj odbyło się spotkanie kierownictwa Policji, przedstawiciela ONZ ds. bezpieczeństwa oraz innych służb, w związku ze szczytem klimatycznym. Wydarzenie miało miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W jego trakcie Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz reprezentant z ramienia ONZ odpowiedzialny za bezpieczeństwo podpisali porozumienie o współpracy w trakcie COP.

Dzisiaj w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyło się spotkanie kierownictwa Policji z przedstawicielami ONZ ds. bezpieczeństwa oraz szefami: Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. Zebranie odbyło się w związku ze szczytem klimatycznym COP24. Obok Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, Jego I Zastępcy i zarazem dowódcy operacji związanej z zabezpieczeniem COP24 – nadinsp. Andrzeja Szymczyka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego obecni byli także zastępcy dowódcy operacji w osobach dyrektorów poszczególnych biur policji, dowódcy podoperacji z Katowic i Krakowa. Celem spotkania było wypracowanie i podpisanie porozumienia o bezpieczeństwie pomiędzy Policją a ONZ w zakresie bezpieczeństwa. Obradom towarzyszył szereg uzgodnień regulujących szczegółowo kwestie wzajemnej współpracy w trakcie COP24. Po wypracowaniu wspólnego stanowiska, dopełnieniem spotkania było podpisanie przez Komendanta Głównego Policji oraz przedstawiciela z ramienia ONZ odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, porozumienia o współpracy. Następnie dowódca operacji nadinsp. Andrzej Szymczyk wraz z szefami poszczególnych odcinków zabezpieczenia uczestniczył w spotkaniu zespołu międzyresortowego ds. organizacji Konferencji COP24 organizowanym przez Ministerstwo Środowiska, gdzie zameldował pełną gotowość Policji do działań w zakresie zabezpieczenia tego wydarzenia.