Odprawa służbowa kierownictwa Policji przed szczytem klimatycznym - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Odprawa służbowa kierownictwa Policji przed szczytem klimatycznym

Data publikacji 24.11.2018

Wczoraj w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się odprawa służbowa kierownictwa polskiej Policji dotycząca przygotowania do konferencji klimatycznej. Naradę poprowadził Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, jego I Zastępca nadinsp. Andrzej Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński oraz Komendant CBŚP nadinsp. Kamil Bracha. W spotkaniu uczestniczyli dowódcy poszczególnych podoperacji, którzy zameldowali Generałowi gotowość do zabezpieczenia COP24.

Wczoraj w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się odprawa służbowa kierownictwa polskiej Policji. Dotyczyła ona przygotowania policyjnych jednostek do konferencji klimatycznej ONZ COP24, która ma się odbyć w dniach 3-14 grudnia br. na terenie Śląska. Naradę poprowadził Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, jego Pierwszy Zastępca nadinsp. Andrzej Szymczyk – dowódca operacji, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński oraz Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Kamil Bracha. W naradzie udział wzięli także zastępcy dowódcy operacji oraz dowódcy poszczególnych podoperacji policyjnych związanych z zabezpieczeniem COP24. Podczas spotkania nadinsp. Andrzej Szymczyk podsumował wielomiesięczne przygotowania mundurowych do szczytu klimatycznego oraz przeprowadzone w ciągu ostatnich miesięcy ćwiczenia sztabowe, przygotowujące poszczególne jednostki do zabezpieczenia tego wydarzenia. W czasie odprawy omówiono kwestie zabezpieczenia COP24 pod kątem sztabowym, antyterrorystycznym, logistycznym, informatycznym i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każdy z dowódców zameldował Generałowi gotowość swoich jednostek do działań. Na zakończenie odprawy Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk analizując etap planowania i przygotowań do zabezpieczenia COP24 podkreślił, że polska Policja jest przygotowana do działań podczas szczytu klimatycznego, a obywatele liczą na nasze skuteczne działanie. Gen. insp. Jarosław Szymczyk wskazał również na ważny element, jakim jest efektywna współpraca podczas zabezpieczenia z innymi służbami: Służbą Ochrony Państwa, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Strażą Ochrony Kolei. Jednocześnie apelował do dowódców poszczególnych odcinków o czujność, intensywną służbę i zaangażowanie aż do samego końca wydarzenia oraz wnikliwe rozpoznawanie wszelkich możliwych zagrożeń.