Wiadomości

Konferencja naukowa „Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować”

Data publikacji 23.11.2018

W Auli im. aspiranta policji województwa śląskiego Jana Kali w siedzibie śląskiej policji odbyła się konferencja naukowa - XX SPOTKANIE Z HISTORIĄ: „Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować”. Jej organizatorem był Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach. Zebrani goście, w tym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, mieli możliwość wysłuchania interesujących wykładów. Konferencja naukowa stanowiła element obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Organizatorem konferencji naukowej z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę był Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Śląski Kurator Oświaty mgr Urszula Bauer oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego asp. sztab. Michał Szcześniak. Patronat medialny nad konferencją sprawowały TVP Katowice oraz Miesięcznik „Policja 997”.

Konferencję naukową – XX SPOTKANIE Z HISTORIĄ: „Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować” otworzyła, witając gości, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka. Pani Prezes odczytała List Intencyjny skierowany do uczestników konferencji przez Wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego.

Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński. Szef śląskiego garnizonu podkreślił jak trudny był los policjantów po wybuchu II wojny światowej, jak ważny dla przedwojennego policjanta był etos służby policyjnej oraz jak wielkie znaczenie etos ten ma również w dzisiejszych czasach.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa śląskiego, Miasta Katowice, Śląskiego Garnizonu Policji, NSZZ Policjantów województwa śląskiego, służb mundurowych oraz uczniowie klas mundurowych o profilu policyjnym katowickich szkół średnich. Ponadto w wydarzeniu udział wzięły delegacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń oraz organizacji patriotycznych i kombatanckich.

Przewodniczącym konferencji był mł. insp. Paweł Dratwiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Uczestnicy tego „policyjnego znaku pamięci” mogli wysłuchać bardzo interesujących referatów, przedstawionych przez prelegentów reprezentujących różne podmioty:

  • „Budowa etosu w formacjach policyjnych na ziemiach polskich 1918 - 1939”

nadkom. Krzysztof Musielak - Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP

  • „Udział policjantów w wojnie obronnej Polski 1939”

dr hab. Aleksander Głogowski - Adiunkt Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • „Policjanci II RP w aspekcie Zbrodni Katyńskiej”

Grzegorz Grześkowiak - Zarząd OS Rodzina Policyjna 1939 r.

  • „Policjanci w służbie Polskiego Państwa Podziemnego”

Michał Chlipała - Katedra Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • „Znaczenie i rola komunikacji przez media dla kształtowania polityki historycznej w szeregach Policji”

insp. dr  Iwona Klonowska – Redaktor Naczelny Miesięcznika Komendanta Głównego Policji „Policja 997”.

Referat został odczytany przez Paulinę Iwaniec z KGP w Warszawie.

Uczestnicy konferencji mogli zwiedzić stałą wystawę historyczną poświęconą historii i martyrologii funkcjonariuszy Policji II RP w Izbie Pamięci przy Zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., po której oprowadzał gości przedstawiciel Zarządu Grzegorz Grześkowiak.