Rozstrzygnięcie konkursu "Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie" - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Rozstrzygnięcie konkursu "Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie"

Data publikacji 05.10.2018

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Wojewoda Śląski, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny oraz Śląski Kurator Oświaty przed letnim wypoczynkiem ogłosili konkurs pn. "Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie". Był on adresowany do podmiotów organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. 28 września br. jury zebrało się, żeby ocenić nadesłane prace i spośród nich wyłonić te najlepsze. Celem konkursu było promowanie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania przez dzieci i młodzież.

W dniu 27 września 2018 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach odbyło się posiedzenie komisji konkursu na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania – lato 2018 pn. „Wakacje: Bezpiecznie, Zdrowo i Zabawnie”. 

Celem konkursu było promowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania.

Jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele Policji, kuratorium, inspektora sanitarnego oraz wojewody wyłoniło następujących laureatów konkursu spośród trzynastu nadesłanych prac :

1 miejsce
Szkoła Podstawowa im. Z. Kossak
w Pierśćcu ul. Jerzego Tomanka 8
43-430 Skoczów

2 miejsce
Spółdzielnia Mieszkaniowa” Hutnik”
Osiedlowy Klub „Bakcyl”
41-219 Sosnowiec ul. Koszalińska 25

3 miejsce
Szkoła Podstawowa 49
ul. Jesienna 42
42-208 Częstochowa

Wyróżnienie
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr  12
ul. Lipowa 29
44-102 Gliwice

Serdecznie gratulujemy!