Wiadomości

Powołania na stanowiska oraz wyróżnienia dla policjantów śląskiego garnizonu

Data publikacji 13.09.2018

Dzisiaj w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się uroczystość powołania i powierzenia obowiązków na stanowiska komendantów w Myszkowie i Zawierciu. Spotkanie było także okazją do wyróżnienia policjanta nagrodą motywacyjną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz odczytania listów gratulacyjnych, skierowanych przez Komendanta Głównego Policji do 6 nagrodzonych mundurowych za ich osiągnięcia w służbie. Rozkazy wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Krzysztof Justyński.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość, związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych w garnizonie śląskim. Rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powołał z dniem 16 września na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu inspektora Jacka Kurdybelskiego a na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie – młodszego inspektora Marcina Lemańskiego. Wcześniej szefowie jednostek w Zawierciu i Myszkowie mieli powierzone obowiązki na tych stanowiskach. Obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie powierzone zostały także podinspektorowi Michałowi Choli. Rozkazy i gratulacje wręczył komendantom szef śląskich policjantów nadinspektor Krzysztof Justyński.
Spotkanie było również okazją do wyróżnienia policjantów z katowickiej komendy wojewódzkiej oraz z jednostki w Częstochowie za wzorowe i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński przyznał nagrodę motywacyjną podinspektorowi Pawłowi Spyrze, ekspertowi z Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach za działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób objętych szczególną ochroną. Komendant Główny Policji nadinspektor Jarosław Szymczyk skierował listy gratulacyjne do 6 policjantów nagrodzonych za działania operacyjne w rozwiązaniu skomplikowanych spraw kryminalnych. Komendant podkreślił zdecydowane działanie i profesjonalizm stróżów prawa, dziękując tym samym za rzetelne wykonywanie przez nich obowiązków. Promesę i listy gratulacyjne wyróżnionym mundurowym wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Krzysztof Justyński, który podziękował policjantom za zaangażowanie w służbie.