Pierwsza pomoc przez telefon - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Pierwsza pomoc przez telefon

Data publikacji 18.05.2018

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach organizuje wiele szkoleń dla policjantów. Wśród nich nie brakuje także tych, związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, której znajomość jest niezbędna w codziennej służbie. Tym razem, doskonalenie skierowane było do mundurowych pełniących służbę dyżurną.

Podstawą do przeprowadzenia szkolenia stało się pozyskanie wytycznych do telefonicznego instruowania osób udzielających pierwszej pomocy od Centrum Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zostały one przygotowane w trosce o dobro osób zgłaszających, znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, a także jako narzędzie wspomagające pracę operatorów numerów alarmowych, udzielających przez telefon instrukcji o charakterze medycznym. Wytyczne te zostały zatwierdzone i wdrożone do użytku przez Komendanta Głównego Policji jako narzędzie wspierające policjantów służby dyżurnej.

Doskonalenie zawodowe podzielone jest na kilka etapów. Jego pierwszym elementem jest przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy, lecz w nieco odmiennej formie. Prowadzi ją zawsze przedstawiciel Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, który w podobny sposób szkoli dyspozytorów medycznych. Podczas tej części zwraca się policjantom szczególną uwagę na treść i formę przekazywanych informacji.

Kolejny etap doskonalenia przeprowadzają reprezentanci Centrum Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy dokonują analizy zgłoszeń ratunkowych kierowanych na numery alarmowe.

Podsumowaniem dnia szkoleniowego są zajęcia praktyczne. Policjanci pełniący służbę dyżurną mogą wówczas sprawdzić się zarówno w prowadzeniu symulowanej rozmowy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy przez telefon, ale również mają okazję zobaczyć w jaki sposób ich instrukcje telefoniczne przekładają się na czynności wykonywane przez osobę zgłaszającą zdarzenie.

Poza wzrostem umiejętności policjantów w zakresie telefonicznego instruowania osób udzielających pierwszej pomocy, szkolenia są okazją do wymiany uwag i doświadczeń pomiędzy operatorami numerów alarmowych, dysponentami zespołów państwowego ratownictwa medycznego oraz dyżurnymi jednostek organizacyjnych policji.

Wytyczne do telefonicznego instruowania osób udzielających pierwszej pomocy stały się narzędziem wspierającym policjantów służby dyżurnej w sytuacji obsługi zgłoszenia alarmowego, dotyczącego zagrożenia życia i zdrowia w strukturach policji w całej Polsce. Ten fakt z pewnością przełoży się na poprawę bezpieczeństwa każdej osoby wzywającej pomocy.