Wiadomości

25 rocznica przystąpienia Polski do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Data publikacji 05.05.2018

W 2018 roku Polska obchodzi 25 rocznicę przystąpienia do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 19 stycznia 1993 roku nasz kraj ratyfikował Konwencję. 1 maja 2018 roku minęło zaś 25 lat od uznania przez Rzeczpospolitą Polską jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem sądownictwa międzynarodowego właściwym do orzekania w sprawach dotyczących skarg na naruszenie praw zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz jej Protokołach dodatkowych. Został utworzony w 1959 roku, a jego siedziba mieści się w Strasburgu.

W skład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wchodzą sędziowie w liczbie równej liczbie państw członkowskich Rady Europy. Funkcję sędziego z ramienia Polski pełni obecnie Krzysztof Wojtyczek.

Z okazji 25-lecia obecności naszego kraju w europejskim systemie ochrony praw człowieka Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało szereg przedsięwzięć, o których można przeczytać TUTAJ. Również Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu lat propaguje informacje na temat Konwencji i Trybunału, a na swojej stronie internetowej, prowadzi specjalną zakładkę tematyczną.