20 nowych policjantów zasiliło szeregi Śląskiej Policji - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

20 nowych policjantów zasiliło szeregi Śląskiej Policji

Data publikacji 04.04.2018

W Oddziale Prewencji Policji w Katowicach odbyło się dzisiaj ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Szeregi policji garnizonu śląskiego zasiliło 20 stróżów prawa. Rotę ślubowania przyjął od nich Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn.

Kilka dni temu nasz garnizon zasiliło 20 nowych policjantów, wśród których znalazły się 2 kobiety. Dzisiaj nowi policjanci złożyli swoje ślubowanie. Uroczystość odbyła się w hali sportowej im. podkom. Tadeusza Bartosika na terenie katowickiego oddziału prewencji. Rotę przyrzeczenia odebrał od nich Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Magdalena Szewczuk-Szturc, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice Mirosław Cygan, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk, przełożeni nowo przyjętych policjantów z jednostek terenowych, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz policyjny kapelan. Licznie przybyli również krewni i znajomi nowych policjantów.

Po zakończeniu ślubowania insp. Roman Rabsztyn symbolicznie przywitał w szeregach policji wstępujących do służby policjantów, podchodząc do prawoskrzydłowego pododdziału post. Przemysława Zemczuka. Następnie Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zwrócił się w kilku słowach do przybyłych na uroczystą zbiórkę. Podkreślił, że w rocie ślubowania, którą wypowiedzieli najmłodsi stażem policjanci, zobowiązali się oni służyć i strzec bezpieczeństwa nawet z narażeniem życia, choć życzy im, aby nigdy nie musieli wypełnić tego przyrzeczenia do końca. Zwrócił również uwagę, że niejednokrotnie służba może kolidować z życiem prywatnym, jak zwykło się mawiać "do policji wstępuje cała rodzina", dlatego też prosił najbliższych o wyrozumiałość i wsparcie. Na koniec komendant życzył młodym mundurowym sukcesów na nowej ścieżce życia zawodowego.

Już za kilka dni nowi adepci policyjnego rzemiosła rozpoczną kurs podstawowy w Szkole Policji w Katowicach. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych i zaliczeniu egzaminów, odbędą adaptacje zawodową, a następnie zasilą szeregi jednostek garnizonu śląskiego.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!

 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów