Kampania "Białej Wstążki" w Wodzisławiu Śląskim - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Kampania "Białej Wstążki" w Wodzisławiu Śląskim

Data publikacji 13.12.2017

"Ręka służy do pomocy a NIE do przemocy" - pod takim hasłem w tym roku zorganizowano akcję 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet. To kampania "Białej Wstążki", w którą zaangażowali się także wodzisławscy policjanci. Na zakończenie tego przedsięwzięcia mundurowi wzięli udział w marszu "PO MOC", podczas którego rozdawali napotkanym kobietom białe róże.

Kampania "Białej Wstążki" to największa na świecie międzynarodowa kampania skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Szesnastodniowa akcja obchodzona jest na całym świecie w dniach od 25 listopada do 10 grudnia. Kulminacyjny punkt kampanii przypada na 6 grudnia, który upamiętnia drastyczne wydarzenia z 1989 roku, kiedy to w Montrealu zastrzelonych zostało 14 studentek tamtejszej politechniki. Tego dnia Mark Lepine wszedł do budynku Politechniki Uniwersytetu, zabił 14 kobiet i ranił 13 innych osób. Zanim popełnił samobójstwo tłumaczył, że zrobił to, ponieważ uznał za niewłaściwe i złe, że kobiety zajęły jego miejsce na uczelni technicznej. Po akcji kanadyjskich mężczyzn, w roku 1991 rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy wobec Kobiet. Od tej pory, tego dnia, co roku mężczyźni i chłopcy w wielu krajach świata noszą białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować na jej przejawy. 

Jak co roku, również w Wodzisławiu Śląskim zaangażowano się w kampanię. To szereg działań profilaktycznych, jakie prowadzone były przez te 16 dni na terenie naszego powiatu. To współpraca wielu podmiotów i placówek, działających w jednym, ważnym celu. To między innymi otwarcie punktu konsultacyjnego w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, to spotkania dla podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z psychologiem pracującym na co dzień w jastrzębskim więzieniu. To także szereg działań wodzisławskich policjantów, w tym zorganizowanie dla pracowników ośrodków i młodzieży zajęć z samoobrony, podczas których mogli nauczyć się podstaw obrony przed atakiem. To także spotkania dla kadry placówek wychowawczych dotyczących kampanii "Drugstop", podczas których mogli oni zobaczyć jak wyglądają poszczególne narkotyki oraz jak i gdzie młodzież może je przechowywać.

W ramach kampanii zorganizowano także rozgrywki sportowe. Czwartego grudnia rozegrano turniej piłki nożnej pomiędzy podopiecznymi obu placówek wychowawczych i policjantami, by pokazać jak grać fair-play i zachować zasady zdrowej rywalizacji.

Wczoraj, na zakończenie kampanii, policjanci z białą wstążką na mundurze wzięli udział w marszu "PO MOC", podczas którego wręczali napotkanym kobietom białe róże. Uczestnicy przemarszu przeszli do Szkoły Podstawowej nr 1 na konferencję, kończącą całość działań na rzecz walki z przemocą wobec kobiet.