#Beinclusive EU Sport Awards - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

#Beinclusive EU Sport Awards

Data publikacji 03.09.2017

Komisja Europejska ogłosiła konkurs #Beinclusive EU Sport Awards. To nowa inicjatywa, której zadaniem jest walka z wykluczeniem społecznym na różnych polach – od dyskryminacji mniejszości etnicznych po trudną młodzież. Zgłoszenia można przesyłać do 15 września.

Komisja Europejska zachęca do zgłaszania w konkursie projektów, które mają na celu integrowanie społeczności zróznicowanych pod względem zdrowotnym, etnicznym, rasowym czy statusu majątkowego.

Do akcji #Belnclusive EU Sport Awards może dołączyć każda instytucja- publiczna, prywatna czy też pozarządowa, która swoimi działaniami poprzez sport przyczyniła się do integracji społecznej różnego rodzaju mniejszości.

Zgłoszone projekty będą oceniane pod kątem powtarzalności, innowacyjności oraz efektywności. Przedstawiciele trzech zwycięskich instytucji zostaną zaproszeni do Brukseli na ceremonię, podczas której otrzymają nagrodę 10 000 euro oraz bedą mieli szansę zaprezentowania swoich projektów szerszej publiczności.

Aby wziąć udział w konkursie:

  1. Wypełnij ankietę https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/beinclusive-submission-form.
  2. Opisz w niej to, jak zwalczasz wykluczenie społeczne w swoim środowisku poprzez sport.
  3. Dołącz opis swojego projektu (maksymalnie 3 strony), uwzględniając misję #Belnclusive EU Sport Awards - powtarzalności, innowacyjności oraz efektywności.
  4. Ankieta oraz opis powinny być sporządzone w języku angielskim.
  5. Zgłoszenia można przesyłać do 15 września 2017 roku.

Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en