Policjantka z Niemiec w Szkole Policji w Katowicach - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Policjantka z Niemiec w Szkole Policji w Katowicach

Data publikacji 09.08.2017

Policjantka z Niemiec Kommissaranwärterin Nicola Cieslawski podczas zagranicznej praktyki odwiedziła Szkołę Policji w Katowicach. W czasie wizyty mundurowa zobaczyła nowoczesną siedzibę szkoły, specjalistyczne wyposażenie sal dydaktycznych oraz zapoznała się z metodami szkolenia polskich policjantów.

Studentka III roku Wyższej Szkoły Policyjnej w Kolonii kommissaranwärterin Nicola Cieslawski odbywa w cieszyńskiej komendzie praktykę zagraniczną, która jest obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy trzeciego roku studiów kierunku policyjnego. Zasadniczym celem tego rodzaju praktyk jest zdobywanie wiedzy o innych formacjach policyjnych, o sposobach i metodach realizacji podstawowych zadań służbowych przez policjantów w innych krajach, a także pogłębienie wiedzy o kulturze odwiedzanego kraju oraz wymiana doświadczeń.

Na początku tygodnia, wspólnie z oficerem prasowym cieszyńskiej komendy podkom. Rafałem Domagałą złożyli wizytę w Szkole Policji w Katowicach. W trakcie jednodniowego pobytu w policyjnej szkole, policjantka z Niemiec zapoznała się ze specyfiką szkolnictwa policyjnego w Polsce, a w szczególności ze strukturą, organizacją i zadaniami Szkoły Policji w Katowicach. Miała także okazję wziąć udział w zajęciach wraz ze słuchaczami kursów podstawowych. Podczas zwiedzania terenu szkoły, mundurowa zobaczyła budynki dydaktyczne, salę tradycji oraz zapoznała się z warunkami zakwaterowania słuchaczy. W trakcie wizyty wymieniano się doświadczeniami i porównywano służbę w policji niemieckiej i polskiej. Gościa z zagranicy oprowadzał po szkole podkom. Grzegorz Domaradzki - wykładowca Zakładu Ogólnozawodowego.

 • Policjantka z Niemiec w Szkole Policji w Katowicach
 • Policjantka z Niemiec w Szkole Policji w Katowicach
 • Policjantka z Niemiec w Szkole Policji w Katowicach
 • Policjantka z Niemiec w Szkole Policji w Katowicach
 • Policjantka z Niemiec w Szkole Policji w Katowicach
 • Policjantka z Niemiec w Szkole Policji w Katowicach
 • Policjantka z Niemiec w Szkole Policji w Katowicach
 • Policjantka z Niemiec w Szkole Policji w Katowicach
 • Policjantka z Niemiec w Szkole Policji w Katowicach
 • Policjantka z Niemiec w Szkole Policji w Katowicach
 • Policjantka z Niemiec w Szkole Policji w Katowicach
 • Policjantka z Niemiec w Szkole Policji w Katowicach