Mundurowi na konferencji poświęconej bezpieczeństwu międzynarodowemu - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Mundurowi na konferencji poświęconej bezpieczeństwu międzynarodowemu

Data publikacji 10.05.2017

Komenda Główna Policji oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową. Podczas spotkania omawiano zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku. W wydarzeniu udział wzięli Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, władze i kadra naukowa uczelni, mundurowi, polscy i zagraniczni przedstawiciele służb oraz środowisk zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, a także studenci.

Dzisiaj odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod nazwą „Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy”. Organizatorami wydarzenia był Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Komenda Główna Policji. Wydarzenie odbyło się na auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UŚ w Katowicach prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk, Prorektor UŚ ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach dr hab. Kazimierz Miroszewski oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.

Obok Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego i licznie zgromadzonych przedstawicieli Komendy Głównej Policji, w wydarzeniu uczestniczyli także śląscy policjanci na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach insp. Krzysztofem Justyńskim. Wśród licznie zgromadzonych gości obecni byli m.in.: władze i kadra naukowa uczelni, mundurowi przedstawiciele polskich i zagranicznych służb i środowisk zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, a także studenci.

Konferencja została podzielona na 4 panele tematyczne, prowadzone przez specjalistów w poszczególnych dziedzinach:

- Zarządzanie informacją w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego

- Oblicza Terroryzmu w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w.

- Zagrożenia związane z kryzysem migracyjno-uchodźczym oraz przestępczością zorganizowaną

- Tendencje ewolucji europejskiego i globalnego systemu międzynarodowego i ich implikacje dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

Rozpoczął ją panel specjalny, podczas którego głos zabrali m.in. zagraniczni goście - Szef Dyrektoriatu ds. Europy Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie, Clemens Maria Wechner oraz Szef Biura FBI - Legal Attache Ambasady Stanów Zjednoczonych, Justin Kolenbrander. 

  • Konferencja 10 maja 2017 r. WNS UŚ w Katowicach
  • Konferencja 10 maja 2017 r. WNS UŚ w Katowicach
  • Konferencja 10 maja 2017 r. WNS UŚ w Katowicach
  • Konferencja 10 maja 2017 r. WNS UŚ w Katowicach
  • Konferencja 10 maja 2017 r. WNS UŚ w Katowicach
  • Konferencja 10 maja 2017 r. WNS UŚ w Katowicach