Oddali hołd pomordowanym Policjantom II RP - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Oddali hołd pomordowanym Policjantom II RP

Data publikacji 07.03.2017

7 marca 2017 r. na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy Grobie Policjanta Polskiego odbyły się uroczystości ku czci funkcjonariuszy Policji II RP – ofiar Zbrodni Katyńskiej. Hołd pomordowanym oddał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz przedstawiciele rodzin policyjnych.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy Grobie Policjanta Polskiego. W obchodach uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” - Teresa Bracka, członkowie katowickiego oddziału „Rodziny Policyjnej 1939 r.” oraz Zastępca Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP – Andrzej Lichota. Pod pomnikiem zostały zapalone znicze pamięci. W intencji pomordowanych policjantów modlili się policyjni kapelani.

Ta uroczystość to oddanie szacunku i pamięci o poprzednikach, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli to, co mieli najcenniejsze – własne życie.

Zbrodnia Katyńska.

5 marca 1940 roku kierownictwo ZSRR na czele z Józefem Stalinem, na wniosek Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR Ławrientija Berii, podjęło decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii polskich jeńców wojennych, którzy po 17 września 1939 roku znaleźli się w sowieckiej niewoli. Jeńcy byli więzieni w Obozach Specjalnych NKWD w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku oraz więzieniach na terenach zachodniej Białorusi i Ukrainy.

Ta najbardziej krwawa karta stosunków polsko–sowieckich, dziś jest określana mianem Zbrodni Katyńskiej, której największą grupę ofiar wymordowanych przez NKWD stanowią funkcjonariusze Policji II Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Uroczystości Katyńskie przy Grobie Policjanta Polskiego
  • Uroczystości Katyńskie przy Grobie Policjanta Polskiego
  • Uroczystości Katyńskie przy Grobie Policjanta Polskiego
  • Uroczystości Katyńskie przy Grobie Policjanta Polskiego
  • Uroczystości Katyńskie przy Grobie Policjanta Polskiego
  • Uroczystości Katyńskie przy Grobie Policjanta Polskiego
  • Uroczystości Katyńskie przy Grobie Policjanta Polskiego
  • Uroczystości Katyńskie przy Grobie Policjanta Polskiego
  • Uroczystości Katyńskie przy Grobie Policjanta Polskiego