Szkolenie dla zwalczających korupcję - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Szkolenie dla zwalczających korupcję

Data publikacji 04.03.2017

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się odprawa szkoleniowa policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą poświęcona zwalczaniu korupcji. W jej trakcie przedstawiono wyniki pracy policjantów garnizonu śląskiego w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej w roku 2016. Odprawie przewodniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podinsp. Mariusz Krzystyniak.

Naczelnik Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Katowicach mł. insp. Zbigniew Śmietana ocenił ubiegły rok w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej. W kategorii wszczętych postępowań i stwierdzonych przestępstw korupcyjnych nasz garnizon uplasował się na II miejscu w kraju, natomiast 300 podejrzanych występujących w tych sprawach stawia śląskich policjantów na I miejscu. Ilość spraw i osób podejrzanych zależy bezpośrednio od sprawności działania śledczych pracujących w komórkach zwalczających przestępczość gospodarczą i korupcyjną. Na ujawnieniu swoich poczynań nie zależy bowiem zarówno osobom wręczającym łapówki, jak i je przyjmującym.

Następnie w trakcie szkolenia omówiono wyniki uzyskane przez poszczególne komendy w 2016 roku. Wskazano jednostki, które osiągnęły najlepsze wyniki i przedstawiono bliżej najciekawsze ze zrealizowanych spraw. W części szkoleniowej zostały wskazane kwestie poprawnego rejestrowania prowadzonych postępowań. Przedstawiono wytyczne w zakresie prowadzenia spraw o przestępstwa korupcyjne. Wskazane zostały również najważniejsze cele i wyzwania, które stoją przed policjantami zwalczającymi korupcję w roku 2017.

  • Szkolenie dla zwalczających korupcję
  • Szkolenie dla zwalczających korupcję
  • Szkolenie dla zwalczających korupcję