Bezpieczeństwo na drodze w okresie jesienno-zimowym - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Bezpieczeństwo na drodze w okresie jesienno-zimowym

Data publikacji 18.11.2016

Wraz ze zmianą pogody, na drogach staje się coraz bardziej niebezpiecznie nie tylko dla kierujących pojazdami, ale również dla pieszych. Jest to czas, kiedy prawdopodobieństwo występowania zdarzeń drogowych wzrasta kilkakrotnie. Pogarszające się warunki drogowe - występowanie mgły, opadów deszczu, śliska nawierzchnia i niska temperatura znacznie wydłużają drogę hamowania, co przy dużym natężeniu ruchu na drogach woj.śląskiego niestety ujemnie wpływa na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Pamiętajmy:

Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy w tym okresie są mniej widoczni. W miesiącach jesienno – zimowych wcześniej zapadający zmierzch powoduje, że zarówno piesi, jak i rowerzyści poruszając się na drodze podczas słabej widoczności i najczęściej w ciemnych ubraniach, stają się dla kierującego praktycznie niewidoczni. Powoduje to zwiększone ryzyko wystąpienia wypadków. Widoczność pieszych w tym okresie staje się jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo.

Należy pamiętać, że w tym czasie warunki drogowe przemawiają za powszechnym, bezwzględnym używaniem elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży - niezależnie od wieku. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone na przedniej i tylnej części ubrania, w sposób pozwalający na dostrzeżenie ich w światłach kierujących nadjeżdżających z obu kierunków. Z elementów odblaskowych powinno korzystać każde dziecko poruszające się po drodze, niezależnie od tego, którą częścią drogi się porusza – chodnikiem, poboczem, czy jezdnią.

Aby zapobiec i uniknąć tego rodzaju zagrożeniom warto zastosować się do kilku prostych ale jakże ważnych rad:

- przed wyjazdem sprawdź stan techniczny pojazdu, czystość szyb, reflektorów dla lepszego pola widzenia;

- jeżeli używasz okularów korekcyjnych, nigdy nie zapominaj o nich;

- zaplanuj swoją podróż - nie zakładaj na którą godzinę dotrzesz na czas. W przypadku ewentualnych utrudnień w ruchu rodzi to niepotrzebny stres a w konsekwencji może prowadzić do agresji;

- pamiętaj o tym, że zawsze w razie pojawiających się opadów należy zmniejszyć prędkość;

- zwłaszcza przy przymarzniętej nawierzchni unikaj gwałtownych manewrów i ostrego hamowania;