Awanse na stanowiska kierownicze w śląskiej policji - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Awanse na stanowiska kierownicze w śląskiej policji

Data publikacji 02.11.2016

W rotundzie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyła się uroczystość powołania na stanowiska komendantów i zastępców komendantów komend miejskich i powiatowych. Dwoje mundurowych otrzymało także nagrody Komendanta Głównego Policji. Rozkazy wręczył policjantom Komendant Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński.

Dzisiaj w rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych. Powołani przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na stanowiska komendantów komend miejskich i powiatowych oraz zastępców zostali następujący policjanci:

  • nadkom. Marek Bajcer na stanowisko Komendant Miejski Policji w Gliwicach
  • mł. insp. Krzysztof Herzyk na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju
  • podinsp. Paweł Kopernik na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu
  • podinsp. Jacek Stelmach na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Żorach

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powierzył pełnienie obowiązków na stanowiskach:

  • Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach – nadkom. Dariuszowi Koniakowi
  • Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie – podinsp. Rafałowi Machaczce
  • Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach – mł. insp. Pawłowi Barskiemu
  • Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach – nadkom. Tomaszowi Kępie

Rozkazy i gratulację wręczył policjantom Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński wraz ze swoim Pierwszym Zastępcą insp. Romanem Rabsztynem oraz Zastępcą – podinsp. Mariuszem Krzystyniakiem.

Ponadto podczas uroczystości wręczono nagrody Komendanta Głównego Policji mł. asp. Łukaszowi Musiałowi z jastrzębskiej komendy oraz sierż. szt. Annie Kierpiec - Leśniak z żywieckiej jednostki, którzy w okresie letnim pełnili służbę nad Adriatykiem w ramach międzynarodowej współpracy jednostek policji.