"Świadomy kierowca 50+" - zapraszamy na warsztaty - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

"Świadomy kierowca 50+" - zapraszamy na warsztaty

Data publikacji 23.04.2016

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zorganizowali warsztaty dla kierowców „Świadomy kierowca 50+”. Zajęcia są kierowane dla kierowców po 50 roku życia, którzy są aktywni za kółkiem. Podczas wykładów teoretycznych i praktycznych kierujący zapoznają się z aktualnymi przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym kierowanych do ich grupy wiekowej. Zapraszamy już jutro w godz. 9.00-13.00 do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach uruchamiają warsztaty dla kierowców powyżej 50 roku życia „Świadomy kierowca 50+”. Inicjatywa powstała w efekcie analizy zdarzeń drogowych z udziałem kierowców w tej grupie wiekowej. Statystyki za lata 2010-2015 w województwie śląskim wykazują, iż pomimo spadku liczby wypadków drogowych w naszym województwie w miarę upływu lat, z roku na rok zwiększa się udział procentowy wypadków spowodowanych przez osoby po 50 roku życia.

 

Rok

Wypadki ogółem

Wypadki po 50 r.ż

%

2010

4016

867

21,6

2011

4126

935

22,7

2012

3818

919

24,1

2013

3687

922

25,0

2014

3623

959

26,5

2015

3126

876

28,0

 

W związku z tym faktem, mając na względzie zarówno powyższe dane, jak i prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wykazujące nieuchronny przyrost ludności w wieku powyżej 50 roku życia, powstał pomysł zorganizowania warsztatów dla kierowców 50+.

Do współorganizacji projektu zaproszeni zostali przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, Polskiego Związku Motorowego ZO Katowice oraz Radio Katowice (patronat medialny).

Przedmiotowe zajęcia, przeprowadzane raz w miesiącu, zawierać będą elementy teoretyczne jak i praktyczne związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Będą to między innymi:

- wykłady z zakresu uczestnictwa kierujących w wieku „50+” w ruchu drogowym i powodowanych przez nich zagrożeniach oraz zasady postępowania w przypadku kolizji i wypadku drogowego.

- wykład w zakresie zmian biologicznych i mentalnych postępujących wraz z wiekiem w organizmie człowieka.

- zajęcia z zakresu obowiązujących przepisów ruchu drogowego i konsekwencji prawnych wynikających z ich niestosowania (z uwzględnieniem aspektu sprawdzenia kwalifikacji kierujących oraz błędów popełnianych przez osoby egzaminowane po 50 roku życia).

- pierwsza pomoc przedmedyczna ofiarom wypadków oraz prawidłowe rozpoznawanie własnych objawów chorobowych mających wpływ na kierowanie pojazdem.

- zajęcia praktyczne na placu manewrowym z wykorzystaniem: troley-i, testu Stewarda, alkogoogli, symulatora dachowania oraz urządzeń do badania czasu reakcji.

Warsztaty są często jedyną okazją doskonalenia umiejętności kierowcy, niejednokrotnie po raz pierwszy od czasu uzyskania uprawnień do kierowania. Dają możliwość dokształcenia pod czujnym okiem osób, na co dzień związanych z obszarem ruchu drogowego.

Już teraz zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do uczestnictwa pierwszych zajęciach, które odbędą się:

24 kwietnia 2016 roku w godz. 9.00-13.00 w Wojewódkzim Ośrodku Ruchu Drogowego ul. Francuska 78 w Katowicach

 

Zgłoszenie do udziału w projekcie w formie załącznika, należy przesłać na adres e-mail tomasz.bratek@ka.policja.gov.pl. deklarując udział w wybranym terminie. Ilość miejsc w szkoleniu ograniczona - o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Terminy prowadzonych warsztatów w 2016 roku:

 

miesiąc

dzień

kwiecień

24

maj

7

czerwiec

18

lipiec

2

sierpień

20

wrzesień

24

październik

15

listopad

19

grudzień

10

 

Pliki do pobrania