Honorowo oddali krew - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Honorowo oddali krew

Data publikacji 15.05.2015

Braki krwi powodują, że stróże prawa chętnie honorowo oddają życiodajny płyn dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Dlatego dzisiaj ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic zaparkował przed głównym wejściem do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Od 8.00 do 13.00 krew honorowo mógł oddać każdy, kto odwiedził naszą komendę.

Kolejny raz policjanci i pracownicy cywilni oraz wszyscy, którzy odwiedzili naszą komendę, mogli honorowo oddać krew dla osób potrzebujących, rannych i chorych z naszego regionu. Podobnie jak w latach ubiegłych, ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic stanął na parkingu przed wejściem do komendy. Podczas akcji 27 osób oddało blisko 14 litrów krwi.

To nie pierwsza i nie ostatnia taka akcja. Z pewnością już niedługo ambulans ponownie zagości w naszej komendzie.