Rozmawiajmy z dziećmi – przestrzegajmy i kontrolujmy - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Rozmawiajmy z dziećmi – przestrzegajmy i kontrolujmy

Data publikacji 20.11.2014

Do jednego z zabrzańskich komisariatów zgłosiła się matka 12-letniego chłopca zawiadamiając, że na jednym z portali społecznościowych znajdują się nagie zdjęcia jej syna. Matka, przekonana o dokonanym fotomontażu nie spodziewała się, że po powrocie do domu dowie się, że zdjęcia są oryginalne, a zamieszczone zostały przez 12-latka. Jak się okazało jego rówieśniczka, która otrzymała zdjęcia, za pośrednictwem tego samego portalu rozesłała je swoim znajomym.

Sprawą zachowania młodych zabrzan zajmie się sąd rodzinny. Policjanci apelują do rodziców: „rozmawiajmy – przestrzegajmy – kontrolujmy”. O sprawie tej informujemy, gdyż we współczesnym świecie większość młodych ludzi ma dostęp do internetu, jednak, co bardzo często się zdarza, nie potrafią z niego prawidłowo korzystać. A nieprzemyślane decyzje nie tylko stanowią naruszenie przepisów prawa, lecz również mogą spowodować znacznie poważniejsze konsekwencje natury emocjonalnej.

Komunikat, jaki zamieszczamy kierujemy w szczególności do rodziców nastolatków, nauczycieli, wychowawców, a także bezpośrednio do młodych osób korzystając z dobrodziejstw współczesnego świata.

 

Szkodliwe treści:

Szkodliwe treści dostępne w internecie obejmują materiały mieszczące się w granicach prawa, ale mogące wywołać negatywne emocje u odbiorcy lub promować niebezpieczne zachowania. Treści te są w szczególności nieodpowiednie dla dzieci, ze względu na ich rozwój psychospołeczny. Zalicza się do nich między innymi treści obrazujące przemoc, treści zachęcające do działań autodestrukcyjnych, podżegające do nietolerancji lub treści o charakterze pornograficznym.

 

Sexting?!

Sexting, to niebezpieczne zjawisko przesyłania treści o charakterze erotycznym, głównie swoich nagich lub półnagich zdjęć. To zjawisko niestety bardzo popularne wśród nastolatków. Jest ono wynikiem początku fascynacji seksem, zainteresowania płcią przeciwną, ciekawością, chęcią rozrywki. Jego konsekwencje są bardzo poważne. Niejednokrotnie przesłane znajomemu trafiają do publicznego obiegu. Są przedmiotem drwin, ośmieszania, próbą szantażu. Odrębną kategorią sextingu jest oferowanie własnych zdjęć erotycznych w zamian za czerpanie korzyści finansowych. Niezależnie o jakiej formie sextingu będziemy mówić należy pamiętać, że raz udostępnione komuś zdjęcia mogą zostać użyte przeciwko nam i w bardzo łątwy sposób powielane innym.

 

Co zrobić, kiedy nasze dziecko padnie ofiarą cyberprzemocy?

W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o zablokowanie ośmieszających publikacji lub krzywdzących materiałów. Wcześniej jednak należy zabezpieczyć dowody w postaci między innymi zrzutów ekranu, zapisu rozmów lub zabezpieczeniu obraźliwych e-maili. Ważne jest udzielenie wsparcia psychologicznego dziecku. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa należy powiadomić policję lub prokuraturę.

 

Nadużywanie czy uzależnienie od internetu:

Nadmierne korzystanie z internetu jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Powoduje dezorganizację życia, wywołuje problemy z nauką, zaniedbanie dotychczasowych zainteresowań, odcięcie się od bliskich i znajomych. Specjaliści mówią, że patologiczne użytkowanie sieci może dotyczyć jednej lub kilku aktywności online takich, jak: gry internetowe, aktywność na portalach społecznościowych, pornografia i cyberseks oraz hazard.

 

Co mówi prawo:

art.202 Kodeksu Karnego (pornografia)

§2 Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§3 Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§4 Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§4a Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.