Informacja dotycząca przemieszczania się z bronią - COP24 - Policja Śląska

Informacja dotycząca przemieszczania się z bronią

Z dniem 19 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Zgodnie z § 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, wprowadza się zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa śląskiego w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r.