KWP Katowice: Trwa kampania społeczna - Nie reagujesz - akceptujesz! - Policja Śląska

Nie reagujesz - akceptujesz!

KWP Katowice: Trwa kampania społeczna

W środę 21 września 2011 roku ruszyła nowa, śląska kampania społeczna „Nie reagujesz – akceptujesz”. <br />Jej założenia zaprezentowane zostały podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach...

W środę 21 września 2011 roku ruszyła nowa, śląska kampania społeczna „Nie reagujesz – akceptujesz”.
Jej założenia zaprezentowane zostały podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich podmiotów zaangażowanych w jej przygotowanie i realizację.

 

Kampania ma na celu przede wszystkim ograniczenie liczby przestępstw pospolitych, między innymi poprzez zwiększenie świadomości obywatelskiej i wzmocnienie reakcji mieszkańców regionu na naruszenia prawa szczególnie dla nich uciążliwe. Chodzi głównie o takie przestępstwa jak: kradzieże, kradzieże z włamaniem, bójki i pobicia, rozboje.
 

Kampania społeczna realizowana będzie na wiele sposobów. W TVP Katowice i Polskim Radio Katowice emitowane będą spoty, Dziennik Zachodni załączy specjalny dodatek do jednego ze swoich wydań. Na bilbordach, stronach internetowych zaangażowanych podmiotów oraz poprzez inne formy (zakładki do książek, plany lekcji, wklejki) publikowane będą plakaty i hasła promujące główne założenia kampanii „Nie reagujesz – akceptujesz”. Organizowane będą spotkania z mieszkańcami naszego regionu. W kampanię zaangażowani zostaną wszyscy policjanci garnizonu śląskiego. Wszystko po to, aby zwiększyć wrażliwość społeczną mieszkańców na różne przejawy przestępczości.
 

Do współorganizacji kampanii społecznej "Nie reagujesz – akceptujesz", oprócz śląskiej Policji, włączyli się między innymi:
Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, TVP Katowice i inne środki społecznego przekazu, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze (Telekomunikacja Polska S.A., SKOK Silesia-Centrum, TAURON Dystrybucja S.A., KZK GOP, Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe S.A. - jako mecenasi kampanii).
Patronat medialny nad kampanią objęły:
Dziennik Zachodni, Gość Niedzielny, Polskie Radio Katowice, Echo Miasta.

Kampania społeczna "Nie reagujesz – akceptujesz" otwarta jest na wszystkie inne podmioty zainteresowane jej wdrażaniem.