Bezpieczeństwo osób poszukujących pracy - Policja Śląska

Bezpieczeństwo osób poszukujących pracy

Osoby poszukujące pracy mogą być także narażone na działania grup przestępczych. Sprawcy oszustw metodą „na wnuczka” i na „policjanta” werbują osoby bezrobotne oraz poszukujące dodatkowego zajęcia oferując im pracę kuriera czy kierowcy.

Czym jest Oszustwo metodą „na wnuczka” i na „policjanta” ?

Polega ono na tym, iż przestępcy w trakcie rozmowy telefonicznej podając się za bliskich czy też policjantów, posługują się różnymi „legendami” oraz metodami i starają się przekonać swoje ofiary, zazwyczaj osoby starsze, do przekazania gotówki czy wartościowej biżuterii obcej osobie wskazanej przez sprawców oszustwa.

Sprawcy dzwoniąc do ofiar wykorzystują różne legendy”

 • na maklera, inwestycje giełdowe” – mówi, że znajduje się w biurze maklerskim i pilnie potrzebuje pieniędzy na inwestycję giełdową, bo inaczej straci dużą sumę pieniędzy. Po odbiór gotówki wyśle osobę podającą się za „maklera giełdowego”,

 • na wypadek” – informuje, że spowodował wypadek samochodowy i pilnie potrzebuje pieniędzy na zapłacenie ofierze wypadku, aby uniknąć wezwania policji i rozprawy sądowej,

 • na porwanie” – najczęściej kobieta podająca się za córkę lub wnuczkę informując, że została porwana i musi zapłacić okup,

 • na zwrot długu znajomemu” – informuje, że zaciągnął u znajomego pożyczkę i w związku z nieszczęśliwym zdarzeniem tamtej osoby musi szybko zwrócić dług. Następnie po odbiór pieniędzy od oszukiwanej osoby przyjdzie rzekomy znajomy, który potwierdzi swoją ciężką sytuację finansową.

 • na zakup nieruchomości lub ruchomości” – informuje, że jest w trakcie dokonywania bardzo korzystnej transakcji np. u notariusza i pilnie potrzebuje brakującej kwoty na jej sfinalizowanie.

 • na policjanta, prokuratora, funkcjonariusza CBSP” – przedstawia wymyśloną historię. Chwilę później oszuści dzwonią ponownie i podają się za „policjantów” ścigających szajkę przestępców proszą o przekazanie pieniędzy, aby udało się zatrzymanie sprawców na gorącym uczynku. Informują, że wszystko jest monitorowane, a pieniądze po „akcji” wrócą do właściciela.

W cały proceder zaangażowanych jest niejednokrotnie wiele osób.

Jedną z nich jest osoba odbierająca pieniądze czy też kosztowności od ofiary oszustwa. Często jest to człowiek zwerbowany z ogłoszenia, które sam wystawił na ogólnodostępnych portalach internetowych celem znalezienia pracy jako kurier/kierowca. Po przyjęciu pierwszego zlecenia jest on kierowany przez swojego „pracodawcę” do pokrzywdzonego po odbiór przesyłki, którą następnie ma przekazać wskazanej osobie lub pozostawić w umówionym miejscu. Podejmując się takiego zajęcia nie jest uświadamiany, że uczestniczy w przestępczym procederze.

Pamiętajmy o tym że:

 • poszukując pracy także i Ty możesz paść ofiarą opisanych oszustów!

 • zachowaj szczególność ostrożność kiedy kontaktuje się z Tobą osoba proponująca Ci zatrudnienie przy odbieraniu paczek/przesyłek w bliżej nieokreślonych miejscach i czasie,

 • szczególnie niepokojące dla Ciebie powinno być fakt, że warunki i szczegóły pracy jaką masz wykonywać omawiane są tylko przez telefon a Twój potencjalny pracodawca unika osobistego spotkania,

 • przed podjęciem jakiejkolwiek pracy żądaj od swojego pracodawcy podpisania umowy określającej warunki Twojego zatrudnienia – sporządzenie takiej umowy jest jego obowiązkiem,

 • sprawdź czy firma proponująca Ci zatrudnienie jest zarejestrowana i czy funkcjonuje legalnie.

Jeśli po podjęciu pracy uświadomisz sobie, iż w związku z jej wykonywaniem możesz brać udział w przestępstwie niezwłocznie poinformuj o tym fakcie Policję. Będzie to najlepsze wyjście z sytuacji w jakiej się znalazłeś z uwagi na fakt, iż podejmując pracę działałeś w dobrej wierze, bez zamiaru udziału w przestępstwie. Ponadto takie zgłoszenie w wymierny sposób może pomóc w ujęciu faktycznych sprawców danego oszustwa.