Dekalog Jurajski - Bezpieczeństwo na Jurze - Policja Śląska

Bezpieczeństwo na Jurze

Dekalog Jurajski

Jura Krakowsko – Częstochowska to makroregion geograficzny południowej Polski rozciągający się od Częstochowy po Kraków. Jest to obszar o bardzo urozmaiconym krajobrazie, niezwykle atrakcyjny dla rodzinnej rekreacji, ale też dla miłośników sportów ekstremalnych. Poniżej przedstawiany został „Dekalog Jurajski”, z którym wszyscy odwiedzający te tereny powinni się zaznajomić.

 

DEKALOG JURAJSKI

dla turysty, rowerzysty, narciarza, wspinacza, speleologa

 

1.  Wyżyna Krakowsko – Częstochowska ze względu na swoją budowę stwarza wiele wynikających z tego zagrożeń.

TURYSTO!

 • Nie wchodź do nieznanych jaskini, nawet tych z pozoru bezpiecznych. Może się okazać, że znalazłeś się właśnie nad kilkumetrową studnią. Większość z nich mająca pionowe rozwinięcia dostępna jest tylko przy użyciu technik linowych.
 • Nie wspinaj się po pozornie łatwych skalnych turniach – możesz mieć trudności z zejściem. Niespodziewane trudności mogą się spiętrzyć i niepozorne „turystyczne wejście” stanie się wspinaczkową drogą.
 • Mury średniowiecznych warowni, są ciekawe i pociągające, ale to nie miejsca do uprawiania wspinaczki.
 • Biwakuj tylko w wyznaczonych miejscach. Korzystaj z istniejących już miejsc na ogniska. Ogień rozpalaj w oddaleniu minimum 100m od lasu, grill to także otwarty ogień.
 • Wszelkie śmieci po biwaku czy odpoczynku zabieraj ze sobą, puste puszki i opakowania są już teraz lżejsze.
 • Poruszaj się szlakami turystycznymi, liczne nieoznakowane ścieżki doprowadzają do dróg wspinaczkowych, ale ze względu na ich plątaninę można zabłądzić.

 

2.  Wyżyna Krakowsko – Częstochowska, to drugi w Polsce obszar pod względem występowania dni burzowych, pogoda bywa tu kapryśna.

 • Pamiętaj o odpowiednim ubiorze zabezpieczającym przed wychłodzeniem i dostosowaniem go do pory roku.
 • Podczas burzy nie opieraj się o ścianę skalną, nie stój pod okapem i u wylotu jaskini czy schronu skalnego, opuść szczyt, pamiętaj, że mokry wapień jest bardzo śliski.

 

3.  Wyżyna Krakowsko – Częstochowska, to źródliskowy obszar polskich rzek. Woda jest tu zimna nawet w środku lata.

 • Zawsze powoli zanurzaj się w wodzie i nigdy do niej nie wskakuj, zwłaszcza po wcześniejszym dłuższym przebywaniu na słońcu.
 • W niektórych zbiornikach wodnych występuje gęsta roślinność, uważaj, aby w trakcie nurkowania nie zaplątać się w nią.

 

4.  Jura jest wspaniałym, bardzo urozmaiconym terenem do uprawiania turystyki rowerowej.

ROWERZYSTO GÓRSKI

 • Uważaj na zatłoczonych szlakach turystycznych, dostosuj prędkość jazdy do warunków atmosferycznych, zmiennych warunków terenowych i swoich umiejętności. Zwolnij, kiedy na szlaku spotkasz turystów i konnych jeźdźców.
 • Rowerzysto, czaszkę masz tylko jedną – przed jazdą zawsze nałóż kask na głowę. Chroń „rozum” przed stłuczką. Nie szarżuj, jurajskie ścieżki są wąskie, bywają strome i piaszczyste.

 

5.  Drogi prowadzące przez Jurę zachęcają do turystyki samochodowej i karawaningu.

KIEROWCO

 • Nie wjeżdżaj do lasu pojazdami silnikowymi. Twój katalizator rozgrzewa się do ok. 800ºC, stwarzając zagrożenie pożarowe dla lasu i twojego samochodu.

TURYSTO NARCIARZU

 • Planuj długość wycieczki adekwatnie do swoich możliwości - zimą dzień jest krótki, szlaki mogą być nieprzetarte.
 • W miarę możliwości zabieraj zawsze naładowany telefon komórkowy, może on w niespodziewanych okolicznościach stać się bardzo pomocny.
 • Podczas swojej wędrówki nie schodź do jaskiń, wyloty jaskiń mogą być oblodzone – jaskinie „oddychają”.
 • Pamiętaj też o tym, że przez całą zimę trwa ochrona nietoperza śpiącego u stropu jaskiń.

NARCIARZU

 • Pamiętaj, nie jesteś sam na stoku – stosuj się do kodeksu narciarskiego.
 • Jeżeli pozostałeś dłużej na oświetlonym stoku narciarskim i twój powrót do domu się opóźni, zawiadom o tym rodzinę, aby się nie martwili i nie powiadamiali GOPR-u o zaginięciu.

 

7.  Jura to kraina wspaniałych skalnych osobliwości i ciekawych dróg wspinaczkowych o różnym stopniu trudności, stąd to raj dla wspinaczy.

WSPINACZU

 • Pamiętaj, od twojego wyszkolenia zależy sprawność i sukces sportowych wyczynów. Zdobywaj wiedzę i miej wyobraźnię.
 • Swoje ABC wspinaczkowe rozpoczynaj na profesjonalnym kursie, a nie na wyjeździe ze znajomymi.
 • Unikaj wspinaczki w przypadkowych zespołach. Nie wiesz bowiem, jaki jest stopień wyszkolenia nieznajomego. Minimalizuj ryzyko.
 • Stosuj zasadę zdrowego rozsądku. W ekstremalnych skalnych warunkach łatwo o kontuzje. Nie działaj brawurowo, trudność drogi dostosuj do umiejętności i przygotowania. Przewodniki wspinaczkowe, szkice, opisy dróg i ich skala trudności mogą Ci być w tym pomocne.
 • Stopniuj trudności. Na początku sezonu wybieraj drogi nieco łatwiejsze od tych, którymi zakończyłeś poprzedni sezon.
 • Stosuj zasadę ograniczonego zaufania, nie korzystaj z punktów asekuracyjnych podejrzanego pochodzenia.
 • Znaleziony sprzęt traktuj jak zużyty i ze względów bezpieczeństwa nie używaj.

 

8.  Jurajskie krasowe jaskinie przyciągają swoją niecodziennością turystów i speleologów.

TURYSTO WCHODZĄC DO JASKIŃ

 • Pamiętaj, że podziemne korytarze mogą mieć różne stopnie trudności, mogą być o rozwinięciu poziomym i pionowym. Zapoznaj się planem jaskini do której się wybierasz i trudnościami jakie możesz napotkać. Bądź ostrożny i przewidujący.
 • W jaskini możesz spotkać się ze śliskim, błotnistym podłożem, wąskimi, meandrującymi korytarzami, uskokami, szczelinami, pionowymi studzienkami, zaciskami, syfonami (czasem wypełnionymi wodą).
 • Może ci grozić poślizgniecie, upadek, zakleszczenie, osunięcie się bloku skalnego, zabłądzenie w rozgałęzionych korytarzach.
 • Pamiętaj jaskinia „oddycha” - przy niskich temperaturach zewnętrznych, wejście do jaskini może być oblodzone.
 • W jaskiniach niezbędne jest światło, kask, odpowiedni ubiór i rozsądek.
 • Pamiętaj – jaskinie można zwiedzać poza okresem ochrony nietoperza.
 • Nie wchodź do jaskini sam.
 • Speleologu, używaj zawsze kasku, a w jaskiniach pionowych atestowanego sprzętu.
 • Pamiętaj, że w jaskiniach zasięg sieci komórkowych jest bardzo ograniczony albo nie ma go wcale. Pozostaw kogoś przy wylocie jaskini, kto będzie posiadał telefon komórkowy z zapisanym numerem alarmowym GOPR: 601 100 300. Określ zbliżoną godzinę wyjścia. Omów wariant alarmowy.
 • Zgłaszaj do GOPR miejsce, czas wejścia i zbliżony czas wyjścia oraz ilość osób eksplorujących jaskinie.

 

9.  Przyroda nieożywiona kształtowała się tu przez miliony lat. To duża osobliwość tego terenu, perła polskiego krajobrazu.

 • Nie niszcz jej, nie zrywaj, nie dewastuj. Nie zaśmiecaj!
 • Generalnie – Nie hałasuj! Nie nadużywaj sygnałów dźwiękowych. Pamiętaj, że może to być odbierane jako próba komunikacji albo wezwania pomocy.
 • Przed wyruszeniem w teren skalny: na wycieczkę turystyczną, wspinaczkę czy eksplorację jaskiń – zostaw wiadomość o swoich zamiarach, o miejscu pobytu, zgłoś najbliższym ewentualną zmianę planów, to może się przydać w ewentualnej akcji poszukiwawczej.
 • Przed wyjazdem w skałki, jaskinie, na rower, narty zadbaj o swoją kondycję, odpowiedni ubiór i sprawny sprzęt.

 

10.  W RAZIE WYPADKU ALARMUJ GOPR – tel. 601 100 300 oraz 985

 • Pamiętaj o całodobowym dyżurze i telefonie alarmowym.
 • Będąc świadkiem wypadku zaalarmuj GOPR podając miejsce wypadku, okoliczności jego zaistnienia, obrażenia i stan poszkodowanego.
 • Dodatkowe telefony do Stacji Centralnej Ratunkowej GOPR to (34) 31 52 000 i 31 52 099.
 • GOPR ratuje bezpłatnie!

 

Do opracowania „ Dekalogu Jurajskiego” wykorzystano materiały Grupy Jurajskiej GOPR.