Współpraca międzynarodowa

SŁOWACJA

Współpraca pomiędzy Policją polską, a Policją słowacką regulowana jest poprzez Umowę między Rzeczpospolitą a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych podpisana w Warszawie dnia 23 marca 2004r.

Protokół między Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach, Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie, a Dyrektorem Okręgowym Korpusu Policji w Preszowie i Dyrektorem Okręgowym Korpusu Policji w Żylinie w sprawie wykonywania Umowy między Rzeczpospolitą a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych podpisana w Warszawie dnia 23 marca 2004r.

W ramach współpracy policji polskiej i słowackiej w 2007 roku zostało zrealizowane przedsięwzięcie - wydano podręcznik “Europa bez granic. Podręcznik dla policji przygranicznej” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka oraz budżetu państwa polskiego.

Sąsiedztwo Polski i Słowacji sprzyja częstym kontaktom policji obu państw. Wzajemna wymiana doświadczeń na polu walki z przestępczością jest pożądana i realizowana podczas osobistych spotkań przedstawicieli KWP w Katowicach i jej odpowiednikiem na Słowacji w Żylinie. Wejście naszych państw do strefy Schengen zintensyfikowało częstotliwość kontaktów. Do zwykle omawianych tematów policyjnych doszły: pościg transgraniczny oraz obserwacja transgraniczna. W niedalekiej przyszłości planowane są wspólne patrole polsko-słowackie, które jak w przypadku już działających patroli polsko- czeskich miały by być wykorzystywane do wykonywania zadań służby prewencyjnej.

Od 1997 Laboratorium Kryminalistyczne w KWP w Katowicach współpracuje z Wydziałem Techniki Kryminalistycznej i Ekspertyz w Komendzie Policji w Bańskiej Bystrzycy. Współpraca ta przejawia się utrzymywaniem stałych kontaktów roboczych w ramach spotkań granicznych oraz na stanowiskach roboczych ekspertów pracowni mechanoskopii, chemii, daktyloskopii i biologii.
 

Powrót na górę strony