Współpraca międzynarodowa

CZECHY

Współpraca pomiędzy Policją polską, a Policją czeską regulowana jest poprzez Umowę między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych podpisana w Warszawie dnia 21 czerwca 2006r.

Porozumienie między Komendantem Głównym Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej, Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Prezydium Policji Republiki Czeskiej o wspólnych patrolach podpisane w Warszawie w dniu 17 grudnia 2007r.

W ramach współpracy policji polskiej i czeskiej w 2007 roku zostało zrealizowane przedsięwzięcie - wydano podręcznik “Europa bez granic. Podręcznik dla policji przygranicznej” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sąsiedztwo Polski i Czech sprzyja częstym kontaktom policji obu państw. Wzajemna wymiana doświadczeń na polu walki z przestępczością jest pożądana i realizowana podczas osobistych spotkań przedstawicieli KWP w Katowicach i jej odpowiednikiem w Czechach w Ostrawie. Wejście naszych państw do strefy Schengen zintensyfikowało częstotliwość kontaktów. Do zwykle omawianych tematów policyjnych doszły: pościg transgraniczny oraz obserwacja transgraniczna.

W dniu 27 lutego 2008 na granicy polsko-czeskiej pojawiły się pierwsze wspólne międzynarodowe patrole prewencyjne. Współpraca jest efektem porozumienia podpisanego przez stronę polską i czeską 17 grudnia 2007r. W każdym mieszanym patrolu bierze udział co najmniej trzech policjantów, w tym dwóch z danego kraju, na terenie którego działa patrol i jeden z państwa partnerskiego.
Po stronie polskiej cztery miasta tj. Cieszyn, Racibórz, Jastrzębie Zdrój i Wodzisław Śląski wystawiają policjantów na patrole.
Pierwsze patrole pojawiły się w Cieszynie 27 lutego 2008. Odbywają się dwa razy w miesiącu. Polscy policjanci uczestniczą w patrolach czeskich miast tj. Hawirzowa, Trzyńca, Czeskiego Cieszyna.
Racibórz od dnia 09 marca 2008 wystawia patrole mieszane, również dwa razy w miesiącu. Po stronie czeskiej obejmują one obszar powiatu opawskiego.
26 marca 2008 Wodzisław Śląski wystawił pierwszy wspólny patrol. Polscy policjanci patrolują czeskie miasto Bogumin raz w miesiącu.
Jastrzębie Zdrój dołączyło do patroli 01 kwietnia 2008. Odbywają się one dwukrotnie w ciągu miesiąca, po stronie czeskiej w Karwinie i okolicach.

Powrót na górę strony