Współpraca międzynarodowa

HOLANDIA

Współpraca pomiędzy Policją polską, a Policją holenderską regulowana jest poprzez: Memorandum w sprawie porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości Holandii oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie współpracy w zakresie rozwoju działalności policyjnej, sporządzone w Hadze dnia 30 października 1996 r.

Protokół wykonawczy na lata 2000–2001 do Memorandum w sprawie porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości Holandii w sprawie współpracy w zakresie rozwoju działalności policyjnej podpisanego w Hadze 31 października 1996 roku, sporządzony w Warszawie dnia 11 maja 2000 r.;
W ramach tej współpracy na prośbę strony holenderskiej przygotowano praktykę zawodową dla czteroosobowej grupy studentów ostatniego roku Akademii Policyjnej w Apeldoorn. Staż zagraniczny wynika z cyklu szkolenia oraz przygotowywaną przez policjantów pracą dyplomową kończącą okres szkolenia, a dotyczącą działania i wpływu alkoholu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz porządek publiczny.
Wybór zagadnienia ma silny związek ze wzmożoną emigracją zarobkową polskich obywateli. W ramach praktyki trwającej od 19 do 22 maja 2008 r. przewidziano zaznajomienie funkcjonariuszy z ustawodawstwem i obowiązującymi przepisami dotyczącymi powyższej problematyki w polskim systemie prawnym, wizytę w jednostce terenowej, a także komórkach organizacyjnych KWP w Katowicach.
W organizację powyższego przedsięwzięcia zaangażowano Wydział Ruchu Drogowego oraz Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Podobna praktyka policjantów holenderskich kończących szkolenie w Akademii w Apeldoorn została zrealizowana na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w październiku 2005 wzbudzając szerokie zainteresowanie mediów.

Powrót na górę strony