Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Termomodernizacja budynku nr 8 w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu

Zakres prac:

  • docieplono ściany, ściany w gruncie i cokół, stropodach i dach
  • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
  • zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania (nowy węzeł cieplny z automatyką pogodową; zakup i montaż zaworów termostatycznych oraz grzejników stalowych: wykonanie robót ogólnobudowlanych, demontażowych i elektrycznych w obrębie instalacji),

Celem zadania jest obniżenie zużycia energii cieplnej na cele grzewcze a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery.
Zadanie ma na celu obniżenie kosztów prowadzenia gospodarki cieplnej.

Wartość zadania: 388 947,64 zł.
Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach: 162 564,00 zł.

Powrót na górę strony