Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

I Komisariat Policji w Gliwicach

Termomodernizacja budynku I Komisariatu Policji w Gliwicach przy ul. Kościelnej 2

Zakres prac:
- docieplenie (ściany zewnętrzne, strop pod strychem, wymiana okien na PCV i drzwi na stalowe),
- instalacja centralnego ogrzewania (zakup i montaż: zaworów termostatycznych, grzejników stalowych wraz z robotami ogólnobudowlanymi, demontażowymi i elektrycznymi w obrębie instalacji).

Wartość zadania: 1 195 528,82 zł.
Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach: 338 563,99 zł.

Powrót na górę strony