Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Likwidacja zagrożenia środowiska powodowanego pozostawieniem w gruncie zbiorników magazynowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i obiektów nieczynnej stacji paliw, użytkowanej w latach 1960-2004 przez Komendę Powiatową Policji w Tarnowskich Górach, zlokalizowanej przy ul. Bytomskiej 6 w Tarnowskich Górach.

Zakres prac:
- demontaż i utylizacja zbiorników po etylinie, utylizacja emulsji wodnej z etyliną oraz gruntu zanieczyszczonego etyliną,
- zagospodarowanie terenu (wymiana gruntu, niwelacja terenu).

Wartość zadania: 139 696,49 zł.
Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach: 42 500,00 zł.

Powrót na górę strony