Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Bielsku - Białej

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku – Białej przy ul. Zwierzynieckiej 9

Zakres prac:
- oświetlenie uliczne (oprawy LED wraz z urządzeniem do sterowania),
- niezbędne prace demontażowe, budowlane i elektryczne.

Wartość zadania: 521 497,00 zł.
Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach: 38 089,00 zł.

Powrót na górę strony