Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku administracyjnego nr 9 w kompleksie obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17

Zakres prac:
- docieplenie (ściany, podłogi piwnicy i parteru oraz strop poddasza),
- system wentylacji  mechanicznej  bez funkcji odzysku ciepła wraz z robotami ogólnobudowlanymi, demontażowymi i elektrycznymi,
- system wentylacji mechanicznej z funkcją odzysku ciepła wraz z robotami ogólnobudowlanymi, demontażowymi i elektrycznymi,
- układ ciepłej wody użytkowej (wymiana orurowania, urządzeń  i armatury).

Wartość zadania: 631 766,06 zł.
Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach: 254 973,00 zł.

Powrót na górę strony