Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Czerwionce – Leszczynach

Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie Komisariatu Policji w mieście Czerwionka – Leszczyny

Zakres prac:

Przyłączenie nieruchomości Komisariatu Policji w mieście Czerwionka – Leszczyny do kanalizacji sanitarnej.

Wartość zadania:  424 859,42 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  145 991,00 zł

Powrót na górę strony