Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

IV Komisariat Policji w Bielsku-Białej

Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej z profilaktyką przeciwpowodziową na terenie IV Komisariatu Policji w Bielsku-Białej

Zakres prac:

Przyłączenie nieruchomości KP IV w Bielsku-Białej do kanalizacji sanitarnej oraz zabudowa urządzeń przeciwpowodziowych.

Wartość zadania:  430 688,88 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  91 050,10 zł

Powrót na górę strony