Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

V Komisariat Policji w Sosnowcu

Poprawa gospodarki cieplnej w V Komisariacie Policji w Sosnowcu

Zakres prac:

Zamiana węglowego źródła ciepła na gazowe w technice kondensacyjnej z modernizacją wodnej instalacji grzewczej.

Wartość zadania:  164 600 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  23 980,00 zł

Powrót na górę strony