Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, ul. Bogedaina 18.

Zakres prac:

Przyłączenie nieruchomości Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie do kanalizacji sanitarnej.

Wartość zadania:  54 965,59 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  27 482,79 zł

Powrót na górę strony