Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

II Komisariat Policji w Zabrzu

Termomodernizacja budynku II Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. D. Trocera 36

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian zewnętrznych i dachów skośnych), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. (zakup i montaż: grzejników i zaworów termostatycznych). Celem zadania jest obniżenie zużycia energii cieplnej na cele grzewcze, a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zadanie ma na celu obniżenie kosztów prowadzenia gospodarki cieplnej.

Wartość zadania:  574 129,87 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  240 026 zł

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony