Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

I Komisariat Policji w Zabrzu

Termomodernizacja budynku I Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. 3 Maja 53

Zakres prac;

Docieplenie budynku (ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją, dachów), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. (zakup i montaż: grzejników i zaworów termostatycznych) oraz zakup i montaż kotła wodnego. Celem zadania jest obniżenie zużycia energii cieplnej na cele grzewcze, a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zadanie ma na celu obniżenie kosztów prowadzenia gospodarki cieplnej.

Wartość zadania:  525 582,18​ zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  233 755 zł

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony