Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 10

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian zewnętrznych i stropodachów), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana bram garażowych. Celem zadania jest obniżenie zużycia energii cieplnej na cele grzewcze, a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zadanie ma na celu obniżenie kosztów prowadzenia gospodarki cieplnej.

Wartość zadania:  285 599,94 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  86 881 zł

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony