Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

III Komisariat Policji w Katowicach

Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Katowicach przy ul. Książęcej 20A

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian zewnętrznych i stropodachu), wymiana okien, modernizacja instalacji c.o. (zakup i montaż: grzejników i zaworów termostatycznych) oraz zakup dwóch kotłów gazowych. 
Celem zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania, w efekcie zmniejszy się zapotrzebowanie na paliwo nieodnawialne – gaz ziemny, a tym samym obniży się emisja szkodliwych substancji do atmosfery.

Wartość zadania:  327 676,51 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  135 506​ zł

Powrót na górę strony