Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

I Komisariat Policji w Katowicach

Termomodernizacja budynku I Komisariatu Policji w Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury 28A

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian zewnętrznych i stropu nad przejazdem), wymiana okien, modernizacja instalacji c.o. (zakup i montaż: grzejników i zaworów termostatycznych, montaż licznika ciepła). 
Celem zadania jest obniżenie zużycia energii cieplnej na cele grzewcze, a tym samym obniżenie kosztów eksploatacji oraz  pośrednio emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Podstawową przyczyną podjęcia zadania jest obniżenie kosztów prowadzenia gospodarki cieplnej.

Wartość zadania:  511 484,03 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  181 837 zł

Powrót na górę strony