Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Ustroniu

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Ustroniu przy ul. 3 Maja 21

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian piwnic, nadziemia oraz stropu ostatniej kondygnacji), modernizacja instalacji c.o. (zakup i montaż zaworów termostatycznych). 
Celem zadania jest obniżenie zużycia energii cieplnej na cele grzewcze, a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zadanie ma na celu obniżenie kosztów prowadzenia gospodarki cieplnej.

Wartość zadania:  171 425,51 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  71 419 zł

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony