Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Strumieniu

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Strumieniu przy ul. ks. Londzina 47

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian piwnic) oraz modernizacja instalacji c.o. (zakup i montaż zaworów termostatycznych). 
Celem zadania jest obniżenie zużycia energii cieplnej na cele grzewcze, a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zadanie ma na celu obniżenie kosztów prowadzenia gospodarki cieplnej.

Wartość zadania:  55 177,8 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  18 665​ zł

Powrót na górę strony