Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Kuźni Raciborskiej

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej przy ul. Powstańców 7

Zakres prac:

Celem zadania jest obniżenie zużycia energii cieplnej na cele grzewcze, a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zadanie ma na celu obniżenie kosztów prowadzenia gospodarki cieplnej.

Wartość zadania:  157 804,11​ zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  68 567 zł

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony