Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Krzyżanowicach

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Krzyżanowicach przy ul. Tworkowskiej 10

Zakres prac:

Celem zadania jest obniżenie zużycia energii cieplnej na cele grzewcze, a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zadanie ma na celu obniżenie kosztów prowadzenia gospodarki cieplnej.

Wartość zadania:  125 223,3 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  42 989 zł

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony