Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Gorzycach

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie przy ul. Czyżowickiej 4

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian nadziemia, ścian na poddaszu, stropu ostatniej kondygnacji, cokołu), wymiana okna, modernizacja instalacji c.o. (zakup i montaż: grzejników i zaworów termostatycznych) oraz zakup i montaż kotła wodnego. 

Wartość zadania:  238 514,84 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  91 209 zł

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony