Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Orzeszu

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Orzeszu przy ul. Matejki 1

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian zewnętrznych, stropodachu i stropu nad piwnicą), wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o. (zakup i montaż: grzejników i zaworów termostatycznych) oraz zakup kotła gazowego.
Celem zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiekcie. W wyniku wykonania planowanych prac zmniejszy się również zapotrzebowanie na paliwo nieodnawialne- węgiel kamienny oraz emisja szkodliwych substancji do atmosfery.

Wartość zadania:  230 073,94

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  72 635

Powrót na górę strony