Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Woźnikach

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Woźnikach przy ul. Ogrodowej 1

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian zewnętrznych, stropu ostatniej kondygnacji), wymiana stolarki okiennej i drzwi, modernizacja instalacji c.o. (zakup i montaż: grzejników i zaworów termostatycznych) oraz modernizacja kotłowni z wymianą kotła. 
Celem zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania w obiekcie. W wyniku wykonania prac zmniejszy się również zapotrzebowania na paliwo nieodnawialne – ekogroszek  oraz emisja szkodliwych substancji do atmosfery.

Wartość zadania:  199 299,85

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  71 999

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony