Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Szczekocinach

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Szczekocinach przy ul. Parkowej 4

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian nadziemia, stropu ostatniej kondygnacji, stropodachu, cokołu i ścian w gruncie), wymiana drzwi i bramy, modernizacja instalacji c.o. (zakup i montaż zaworów termostatycznych). Celem zadania jest obniżenie zużycia energii cieplnej na cele grzewcze, a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zadanie ma na celu obniżenie kosztów prowadzenia gospodarki cieplnej.

Wartość zadania:  142 308,94

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  57 436

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony