Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Komisariat Policji w Zbrosławicach

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Zbrosławicach z siedzibą w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 37

Zakres prac:

Docieplenie budynku (ścian zewnętrznych i stropodachu), wymiana drzwi i bramy garażowej, modernizacja instalacji c.o. (zakup i montaż: grzejników i zaworów termostatycznych). 

Wartość zadania:  125 490,57

Kwota dofinansowania WFOŚiGW:  52 659​ zł

  • Przed inwestycją
Powrót na górę strony